Veilig netwerk door continue detectie

Network Access Control (NAC) begint langzamerhand de standaard te worden in organisaties die serieus nadenken over de beveiliging van hun informatie. Immers, toegang tot uw bedrijfsnetwerk is vaak al een aanzienlijke stap in de richting van uw vertrouwelijke gegevens. Quarantainenet vindt dit een buitengewoon positieve ontwikkeling, zolang uw NAC-oplossing maar geen schijnveiligheid brengt door de benodigde functionaliteit voor échte veiligheid slechts gedeeltelijk door te voeren. Bepalen of een apparaat toegang mag krijgen tot uw netwerk is weliswaar een aardig startpunt, maar de echte meerwaarde van een volwaardige NAC-oplossing zit in het direct kunnen detecteren en isoleren van besmettingen op uw netwerk. Zo voorkomt u pas daadwerkelijk beveiligingsincidenten.

Geïnteresseerd?

Neem contact op!

T. 053-7503070

info@quarantainenet.nl

Lees meer

Post Admission Control

Informatiebeveiliging is niet langer een luxe, maar een absolute noodzaak. Uw klanten en gebruikers verwachten dat ook of eisen zelfs certificeringen als ISO 27001, NEN 7510 of BIG. Ook de wettelijke eisen op dit gebied (Wbp en AVG/GDPR‎) worden steeds strenger. Om aan die vraag te kunnen voldoen heeft u een stevig fundament nodig, dat rust op drie pijlers: Toegangscontrole, Detectie en Isolatie.

De meeste NAC-oplossingen komen niet veel verder dan het reguleren van de toegang tot het netwerk. Eenmaal op het netwerk wordt een besmet apparaat geen strobreed in de weg gelegd. De meeste andere genomen maatregelen focussen uitsluitend op preventie. Hoewel preventie belangrijk is, is het ook belangrijk te beseffen dat deze preventieve maatregelen steeds minder effectief zijn. Het is daarom noodzakelijk om een gezonde mix van preventieve en reactieve maatregelen te nemen, zodat u er klaar voor bent op het moment dat de preventieve maatregelen falen.

De veranderde wereld van vandaag vraagt u om in control te zijn: grip op wat er speelt en de slagkracht om direct in te kunnen grijpen. Quarantainenet noemt dat Post Admission Control. Niet alleen controle aan de poort, maar juist ook continue detectie in uw netwerk, gekoppeld aan directe, automatische isolatie van de probleemgevallen op basis van het door u gewenste risiconiveau. Zo’n volwaardige NAC-oplossing op basis van Toegangscontrole, Detectie en Isolatie is de enige manier om de veiligheid en de continuïteit van uw netwerk te kunnen borgen. Verlies hierbij ook zeker niet uw VDI/SBC-omgeving uit het oog. Ook hier is Detectie en Isolatie een absolute noodzaak om veilig te kunnen werken.

Oplossing

Vanuit onze visie en ervaring is Qmanage ontwikkeld. Qmanage voert, net zoals een klassieke NAC-oplossing, ook toegangscontrole uit om te bepalen met welk deel van het netwerk een apparaat mag verbinden. Qmanage gaat echter veel verder dan dat, door ook Post Admission Control toe te passen: als een toegelaten apparaat verdacht gedrag vertoont, wordt dit gedetecteerd. Vervolgens past Qmanage het door u gekozen isolatiebeleid toe en wordt de eindgebruiker conform uw communicatiebeleid automatisch geïnformeerd. Of nu om LAN, WLAN of VDI/SBC gaat, een dreiging wordt direct geneutraliseerd.

Veel organisaties vertrouwen voor hun netwerkbeveiliging op handmatige procedures, waarbij de mens de zwakste schakel is. Doordat Qmanage uw beleid voor toegangscontrole, detectie en isolatie volautomatisch implementeert, elimineert u die schakel. Zo neemt de veiligheid van uw netwerk enorm toe en borgt u de continuïteit van uw primaire proces. Qmanage is bovendien eenvoudig en binnen korte tijd te implementeren en vergt vervolgens een minimale beheerslast.