Samenwerking

De oplossingen van Quarantainenet zijn technologieonafhankelijk, maar uiteraard werken we wel samen met verschillende geselecteerde partners. Quarantainenet blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor zijn oplossingen, de implementatie bij zijn klanten en verdere dienstverlening rondom zijn oplossingen. Om de kwaliteit hiervan nu en in te toekomst te kunnen blijven garanderen, werkt Quarantainenet samen met:

Geïnteresseerd?

Neem contact op!

T. 053-7503070

info@quarantainenet.nl

Lees meer
Informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten (IBD)

De IBD is een gezamenlijk initiatief van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING). De IBD is de sectorale CERT / CSIRT voor alle Nederlandse gemeenten en richt zich op (incident)ondersteuning op het gebied van informatiebeveiliging.

SURFcert

SURFcert is een partij waar we veel en graag mee samenwerken. SURFcert onderzoekt en coördineert alle gevallen van beveiligingsinbreuken, die afkomstig lijken te zijn van op SURFnet aangesloten instellingen of waarbij instellingen het slachtoffer zijn geworden. Veel van deze instellingen zijn tevens klant van Quarantainenet.

Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC)

Quarantainenet onderhoudt tevens warme banden met het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC). Het NCSC draagt bij aan het gezamenlijk vergroten van de weerbaarheid van de Nederlandse samenleving in het digitale domein en daarmee aan een veilige, open en stabiele informatiesamenleving door het leveren van inzicht en het bieden van handelingsperspectief. Het centrum valt onder de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Centrum Informatiebeveiliging en Privacybescherming (CIP)

Het CIP is een initiatief van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Doel van dit kenniscentrum is door bundeling van expertise het weerbaarheids-, herstel- en leervermogen van zelfstandige bestuursorganen te versterken. Naast het UWV participeren onder meer de Sociale Verzekeringsbank, de Belastingdienst en de Dienst Uitvoering Onderwijs.

Microsoft Active Protections Program (MAPP)

MAPP is een programma voor security software providers, die binnen het programma regelmatig informatie ontvangen op beveiligingsgebied van het Microsoft Security Response Center (MSRC). Quarantainenet was de eerste Nederlandse partner in dit programma en participeert nog altijd.

Anti-viruspartijen

Voorts hebben wij nauwe contacten en kennisuitwisselingsverbanden met diverse bekende anti-viruspartijen.

Onafhankelijk en toch verbonden

Quarantainenet is bewust onafhankelijk van fabrikanten van hard- en software. Zo kunnen we er voor zorgen dat u zo min mogelijk beperkt wordt in uw keuze voor apparatuur en software die u samen met Qmanage gebruikt. Om dat goed te kunnen doen, werken we natuurlijk wél samen met veel fabrikanten op het gebied van security en netwerkhardware, zowel in formele als informele verbanden.