Qmanage: Netwerktoegangscontrole

De geïntegreerde component voor netwerktoegangscontrole van Qmanage is de poortwachter van uw netwerk. Op het moment dat een gebruiker zich wil verbinden met uw netwerk, wordt eerst de identiteit vastgesteld. Gebruikers die met een al bij Qmanage bekend apparaat verbinden merken hier niets van: zij worden real-time in het netwerksegment geplaatst waartoe zij op die locatie toegang hebben.

Gebruikers die verbinden met een apparaat dat nog niet bekend is in Qmanage kunnen zich registreren voor gebruik van het netwerk, op uw voorwaarden. Dat kan bijvoorbeeld door hen een code uit te reiken, of hen te laten authenticeren tegen uw authenticatieomgeving.

Door de gereguleerde toegang krijgen de door u geautoriseerde gebruikers altijd en overal toegang tot de voor hen bedoelde systemen en informatie. Gasten van uw organisatie kunnen op een zelfde laagdrempelige wijze gasttoegang verkrijgen. Zo krijgen zij geen toegang tot uw bedrijfsmiddelen, maar bijvoorbeeld alleen toegang tot het internet.

Vaak merken we dat toepassen van 802.1X op het bedrade netwerk (LAN) wel een wens is, maar een veel te grote stap. We horen vaak dat er sprake is van projectmoeheid na enkele jaren zonder concreet resultaat. Dat willen we graag voorkomen. Daarom maken we op bedrade netwerken vrijwel altijd een pragmatische tussenstap, met een concreet tussenresultaat.

Het startpunt in veel organisaties is vaak een statisch geconfigureerd netwerk. Dat netwerk maken we eerst dynamisch. Dankzij de hulp van onze uitgebreide tooling is dit een relatief eenvoudige stap, waarbij geen aanpassingen gedaan hoeven te worden op de clients. Nadat uw netwerk dynamisch gemaakt is, wordt het relatief eenvoudig om daadwerkelijk 802.1X op het LAN te gaan implementeren, op die delen van het netwerk waar de extra veiligheid opweegt tegen de extra complexiteit. Door deze stapsgewijze aanpak vindt u altijd de juiste balans tussen veiligheid en complexiteit. We zorgen er voor dat u in korte tijd een mooie stap kunt maken op het gebied van netwerktoegangscontrole, zonder de complexiteit die de daadwerkelijke uitrol nogal eens in de weg staat.

Met de netwerktoegangscontrole van Qmanage houdt u volledige controle, terwijl gebruikers normaal gesproken niets van de beveiligingsmaatregelen merken. Zo bent u in staat om uw netwerk gecontroleerd en verantwoord open te stellen en tegelijkertijd uw bedrijfsmiddelen optimaal te beschermen.

Qmanage blijft actief nadat een gebruiker zich met uw netwerk verbonden heeft, door de geïntegreerde detectie- en isolatiecomponenten. 

ISO 27001, NEN 7510, BIR, BIG, BIWA en IBI

Bezig met ISO 27001, NEN 7510, BIR, BIG, BIWA of IBI? Qmanage maakt het leven gemakkelijker.

Lees meer

Geïnteresseerd?

Neem contact op!

T. 053-7503070

info@quarantainenet.nl

Lees meer